برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.   تاثیر مادیات بر شغل :در تمام طول تاریخ چه جنگ هایی که برسر پول نگرفته است. بسیاری از مذاهب و ادیان ان را دشمن روح و روان دانسته اندو جنایتهای . وحشتناکی برسران روی داده است.پول سبب انگیزه می(…)