واحد اداری

در صورت نیاز برای تماس با واحد ادرای در ساعات اداری می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸

فکس : ۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸