مرکز مشاوره اندرزگو

فرمانیه در زمان گذشته روستایی محسوب می‌شده است.

معرفی مرکز مشاوره اندرزگو

امروزه محله ای می باشد که :مرکز مشاوره اندرزگو

 • در چهار کیلومتری قسمت شرق میدان تجریش.
 • از قسمت شمال به سمت فرمانیه .
 • از قسمت جنوب به دروس .
 • و همینطور از قسمت غرب به اختیاریه و پاسداران منتهی می‌شود.

این منطقه به دو قسمت فرمانیه شمالی و فرمانیه جنوبی تقسیم می‌شود.

قدمت محله اندرزگو

 • شکل گرفتن این منطقه مربوط به ۲۰۰ سال قبل می باشد.
 • علت شکل گرفتن این محله به علت موقعیت مطلوب برای کشاورزی و باغدارانی  می باشد.

که به این منطقه به مهاجرت کردن پرداختند.مرکز مشاوره اندرزگو

اشخاصی که در شکل گرفتن این منطقه نقش پر اهمیتی  داشتند.

از اشخاص کشاورزی و باغداری بوده اند .

شکل گیری محله اندرزگو

اما اشخاصی که موجب به شکل گرفتن بافت شهری در این منطقه شدند.

 • اشخاصی با  سرمایه فراوان بوده اند که :
 • به دلیل آب و هوای مطلوب در این منطقه در حدود ۵۰ سال قبل در این منطقه ساکن شدند. 

این منطقه دارای تغییرات و تحولات چندانی نمی باشد .مرکز مشاوره اندرزگو

اما مثل دیگر محله های دیگر بعد از انقلاب مهاجران زیادی به این  منطقه آمدند.

و رشد کردن  چشمگیری را به دست آورد.

مرکز مشاوره محله اندرزگو

 • لازم به ذکر می باشد که بزرگترین خاندان فرمانیه مربوط به مهاجران مازندرانی می باشد.
 • که در نور زندگی می کردند و از آنجا به این منطقه به مهاجرت کردن پرداختند.
 • در این منطقه دو باب حمام ایجاد شده بود.مرکز مشاوره اندرزگو
 • که  هر دوی این حمام به خاطر اینکه در سد راه بزرگراه قرار گرفته بود خراب شد.
 • از موارد قابل ذکر که در زمان گذشته تا امروز به یادگار مانده  است.
 • می توان به آب انبار و  یخچالی که به صورت پلکانی بوده به آن اشاره کرد.
 • که در حال حاضر قرار است به بزرگترین مسجد خاورمیانه تبدیل شود.
 • میدان های اصلی این منطقه در تقاطع دیباجی شمالی قرار گرفته  است.
 • که در حال حاضر به علت احداث شدن بزرگراه به تخریب کردن آن پرداختند.

منبع: com.مرکزمشاوره


دیگر مراکز مشاوره محلات تهران

زعفرانیه

 

مرکز مشاوره در باغ فردوس