مراکز مشاوره

مراکز مشاوره به محلهایی اطلاق می شود که در آن ها خدمان مشاوره روانشناسی و بعضا روانپزشکی ارایه می گردد. در این مراکز تعدادی مشاور و روانشناس و روانکاو و روانسنج و … در زمینه های مختلف و با تخصص های گونان مشغول کار هستند لذا یکی از مهمترین مزایای این مراکز در دسترس بودن محدوده وسیعی ا ز خدمات روانشناسی در یک مجموعه و بدون نیاز به مراجعه به سایر مکانهاست. به عنوان نمونه در این مراکز شما میتوانید همزمان و در کنار مشاوره فردی از مشاوره خانواده و مشاوره کودک و نوجوان و بازی درمانی و همچنین تست های روانشناسی مورد نیاز در یک مجموعه بهره مند شوید.

  • مراکز مشاوره تهران
  • مراکز مشاوره کرج
  • مراکز مشاوره اصفهان
  • مراکز مشاوره شیراز
  • مراکز مشاوره تبریز
  • مراکز مشاوره بندرعباس
  • مراکز مشاوره اهواز
  • مراکز مشاوره مشهد

مراکز مشاوره مورد تایید کانون مشاوران ایران