مراکز مشاوره

مرکز مشاوره قیطریه

نشانی:
چیذر
میدان ندا، جنب بانک دی،
پ ۵۶، طبقه چهارم شرقی و غربی

تلفن:

۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه

۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی

نشانی:
شریعتی
چهارراه قصر، خ ش قدوسی،
پ ۱۵۶، واحد ۱

تلفن:
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد

 

نشانی:
سعادت آباد
ضلع شمال غربی چهارراه سرو،
ساختمان دلفین، پ ۵، طبقه ۴

تلفن:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه