مشاوره فردی

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی مطالعه قسمت پر اهمیت موفق بودن تحصیلی می باشد. ولی برخی اوقات پیدا کردن وقت کافی و مناسب برای مطالعه کردن دشوار به نظر خواهد رسید. مخصوصا خواندن قسمت هایی که به مرور فراوان تری احتیاج دارند. برنامه ریزی موفق درسی یکی از شیوه‌های با اطمینان برای موفق شدن. در مطالعه دارا بودن(…)

کنترل خشم در محیط کار

کنترل خشم در محیط کار خشم را باید به عنوان یک عامل بازدارنده در محیط کار. که کارایی شما را کم می‌کند اهمیت بیشتری دهید. و حداقل ریشه آن را پیدا کنید.کنترل خشم در محیط کار کنترل عصبانیت در محیط کار آیا هنوز از اینکه در محیط کار خود از تلاش های تان قدردانی نشده(…)

کنترل خشم دکتر هولاکویی

کنترل خشم دکتر هولاکویی هر گاه شخص با اعمالی از طرف دیگران روبه‌رو می‌شود. که صدمه به هدف ها و نیازهای عمومی و غیرقابل جبران می باشد . احتمال زیاد فرد خشمگین خواهد شد. روانشناسی کنترل خشم  در خشم صدمه یا یک خطای غیرمنتظره ایجاد می شود . که شامل موارد زیر می شود: تحقیر(…)

جدول برنامه ریزی روزانه کاری

جدول برنامه ریزی روزانه کاری برقرار کردن تعادل بین وظیفه ها و کارهای متنوع در زندگی دشوار می باشد. کار کردن،  درس خواندن،خورده کاری های هر روزه در زندگی در صورتی که . باید هوای خانواده و همینطور دوستان را هم داشته باشیم . به همه اینها وقتی را احتیاج دارید که به خودتان برسید.(…)

جدول برنامه ریزی روزانه زندگی

جدول برنامه ریزی روزانه زندگی اگر تا به حال برای مسافرت کردن و مهمانی .جدول برنامه ریزی روزانه زندگی یا یک مراسم به خصوص به برنامه‌ریزی کردن پرداخته باشید. می‌دانید که چه کارهای زیادی را باید انجام دهید. برنامه ریزی برای زندگی برنامه ریختن ، تنظیم کردن و چک کردن . و تمام این ها را(…)

خشم در نوجوانان

پرخاشگری یکی از مشکلات برخوردی بسیار جدی. و دارای نگرانی در زمان نوجوانی می باشد. در کنار ترسیدن از خودکشی و استفاده کردن از مواد. خشونت  در نوجوان ها یکی که از پر اهمیت ترین نگرانی‌ها در والدین می باشد. تعریف واژه خشم از این واژه جهت بازگو کردن مفهوم بسیاری از انواع برخوردها  مورد(…)

مشاوره فردی

مشاوره فردی اشخاص برای موفق بودن و همینطور خوب ظاهر شدن. در موقعیت های متفاوت احتیاج دارند تا به خودشناسی دست پیدا کنند. و تلاش کنند تا نقطه های ضعف و همینطور قوت خود را بررسی کنند . برای بهبود و رشد کردن شخصی‌شان کوشش کنند. فرآیند مشاوره فردی برخی از اشخاص نمی‌توانند در موقعیت(…)

اگر شوهرم خیانت کرد چه کنم؟

اگر شوهرم خیانت کرد چه کنم؟ اگر یک مرد با زنی به جز همسر خود در حال رابطه باشد از نظر خیانت او به حساب می‌آید. ولی اگر همین مردم مدرک هایی را برای مشروع بودن ارتباط به ارائه دادن بپردازد.  ازدواج دوم محسوب می‌شود و از نظر قانون خیانت به حساب نمی‌آید. در صورتی(…)

خودکنترلی

خودکنترلی یک نوع توانایی های تفکر محسوب می شود . که  کمک خواهد کرد که بچه ها آموزش ببینند. احساسات در خودکنترلی احساسات و برخوردهای شان را در رابطه با یک تصمیم گیری ایده آل به کنترل کردن بپردازند. به علاوه به کم شدن اعمال های تکانشی و مبارزه کردن به صورت موثر با ناامید شدن کمک(…)

مشاوره فردی چیست ؟

مشاوره فردی چیست ؟ مشاوره فردی دارای سه هدف می باشد: پیشگیری در مشاوره فردی  در مشاوره فردی سعی می شود. تا با ارائه دادن آگاهی های روانشناختی . یاد دادن توانایی های ضروری به رجوع کننده کمک شود. تا با شرایط های متفاوت زندگی سازگاری مطلوبی برقرار کنند. رشد کردن با مشاوره فردی آسان(…)

اطلاعات بیشتر