تست های روانشناسی

تست تعارضات زناشویی

پاسخگوی عزیز ، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست . لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها ، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید.   ۱) صرف درآمد و امورمالی توافق دائم داریم تقریبا توافق دائم داریم گاهی توافق داریم(…)

تست های روانشناسی

تست های روانشناسی

احتمالاً زمانی که برای انجام تست های روانشناسی و روانسنجی ارجاع داده می شوید؛ سؤالاتی درباره نحوه انجام آنها خواهید داشت. شما احتمالاً درباره آزمون های روان شناختی چیزهای زیادی شنیده اید اما سؤال اساسی اینجاست که آیا لازم است که خودتان، فرزندتان، همسرتان و یا دیگر اعضای خانواده مورد سنجش قرار بگیرند؟! تست های روانشناسی(…)