چه زمانی می توانم برای فرزندم گوشی موبایل بخرم

زمانی که تلفن همراه یک وسیله ی لوکس برای ثروتمندان یا وسیله ی مورد استفاده برای والدین می باشد، این مسئله که کودکان نیز یک گوشی تلفن همراه داشته باشند معمول و عادی می باشد. کودکان نوپا و بچه های کوچک گوشی تلفن همراه و تبلت را می شناسند و به وسیله ی آن می … ادامه خواندن چه زمانی می توانم برای فرزندم گوشی موبایل بخرم