فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره


 

 

پدیده  فرزند سالاری در خانواده های مدرن:یکی از مشکلاتی است که در بعضی از خانواده ها وجود دارد.

پدیده فرزند سالاری خانواده های مدرن 

قرار گرفتن فرزند به عنوان محور اصلی ، سازگاری با میل او و مشورت کردن با فرزند درباره تصمیم ها

و برنامه های مهم زندگی در خانواده باعث می شود که فرزند خود سر پرورش پیدا کند

و مشکلاتی را در آینده برای آنها به وجود بیاورد.

اهمیت به فرزند پسر

این پدیده علت های مختلفی دارد ، در بعضی از خانواده ها برای فرزند پسر ارزش بیشتری قائل می شوند و تمام

برنامه های خانواده طبق خواسته او جلو می رود و در زندگی های جدید و مدرن تک فرزند بودن یکی از

دلایل همین مشکل می باشد.

نقش خانواده در تربیت فرزند

اهمیت دادن بیش از اندازه به فرزند پسر موجب می شود آنها در آینده نتوانند ارتباط صحیحی با اطرافیان

به دست آورند و روابط اجتماعی آنها در راس مشکل تربیت شدن آنها قرار گیرد. بنابراین مشاوره صحیح

تاثیرگذاری در زندگی شهروندان دارد.تصمیمات در خانواده به صلاح است که با مشورت تمام اعضای

خانواده صورت گیرد و نظر فرد مخصوصی به خصوص فرزند به عقیده دیگران تحمیل نشود

همچنین باید پدر اقتدار خود را تقویت کرده و تصمیم پایانی را والدین اعلام کنند.

منبع: کودک و نوجوان


مقالات مرتبط:

کودک لوس

 

طرز برخورد با کودکان پرخاشگر