ولع مصرف را مدیریت کنید.

اجتناب از راه اندازهای مصرف سیگار برای اجتناب از عوامل تحریک سیگار کشیدن می تواند مفید باشد، ولی نمی توانید ولع مصرف را به طور کامل از بین ببرید. ولی تمایل به سیگار زیاد طول نمی کشد، پس در صورتی که تحریک شدید که سیگار روشن کنید، یاد آوری کنید که این علاقه تمام خواهد شد و منتظر باشید تا آن زمان برسد. این امر همچنین به شما کمک می کند تا برای وضعیت های پیشرفته آماده تر شوید. داشتن  یک برنامه برای مقابله با ولع مصرف بسیار کمک کننده خواهد بود:

  • حواس خودتان را پرت کنید: ظرف بشورید، تلویزیون را روشن کنید، یک دوش بگیرید، یا با دوستتان تماس بگیرید. طول مدت فعالیت شما مهم نیست، این امر منجر به این می شود تا فکرتان از سیگار کشیدین بیرون بیاید.
  • به خودتان یاد آوری کنید که چرا می خواهید ترک کنید. به روی دلایل ترکتان توجه داشته باشید که می تواند مواردی از قبیل مزایای سلامتی، ظاهر بهتر، پس انداز پول و افزایش قدرت و اعتبار خودتان می باشد.
  • از وضعیت های اغوا و ترغیب کننده دور باشید. محلی که در آن قرار دارید یا کاری که انجام می دهید، ممکن است منجر به افزایش و تحریک علاقه شما شود. اگر چنین وضعیتی باشد، یک تغییر موقعیت می تواند همه چیز را عوض کند.
  • از خودتان تقدیر کنید. موفقیت های خود را تقویت کنید. در زمانی که شما بر یک تمایل غلبه می کنید، به خودتان یک جایزه بدهید تا هم چنان انگیزه داشته باشید.

با ولع سیگار کشیدن در لحظه مقابله کنید

چگونه می توان سیگار را ترک کرد 4:

یک جایگزین شفاهی پیدا کنیدچند وسیله دیگر در اطراف خود قرار دهید تا در هنگامی که تمایل به سیگار پیدا کردید، آن را در داخل دهان خود بگذارید، انتخاب های خوب می تواند شامل شیرینی معطر، شکلات سفت، وسایل چسبی هویجی یا کرفسی، آدامس و یا تخمه های آفتاب گردان باشد
ذهن خود را مشغول نگه داریدیک کتاب یا مجله بخوانید، به چند تا موسیقی که دوست دارید گوش بدهید، یک بازی پازل مربوط به کلمات یا سودوکو انجام بدهید، یا یک بازی آنلاین انجام بدهید
دستهای خود را مشغول کنیدتوپ های فشرده، مدادها، یا لوله های خودکار، وسایل جایگزین مناسب برای تامین نیاز شما به منظور شبیه سازی لامسه ای می باشند
دندان های خود را مسواک بزنیدفقط یک احساس نو بودن و  تمیز بودن می تواند برای رهایی از تمایل به سیگار کشیدن، مفید و کمک کننده باشد
آب بنوشیدبه صورت آرام آب زیاد و خنک بنوشید. نه تنها این امر برای غلبه بر میل شما به سیگار کشیدن مفید می باشد، بلکه هم چنین ثابت بودن هیدراته و آب پوشی بدن ، منجر به حداقل کردن سندروم ترک نیکوتین می شود
یک چیز دیگری را روشن کنیدبه جای روشن کردن یک سیگار، یک شمع یا مواردی شبیه آن را روشن کنید
فعال باشیدبه پیاده روی بروید، یک بازی انجام بدهید یا ورزش کنید، سعی کنید برخی از تمرینات یوگا را انجام بدهید یا در اطراف محوطه بلوک بدوید
سعی کنید که آرامش را به دست آوریدکاری را انجام بدهید که شما را آرام می کند، همانند گرفتن یک دوش گرم، برنامه آرام سازی یا خواندن یک کتاب، یا انجام تمرینات مربوط به تنفس عمیق