عمل زیبایی و صدمه به چشم

    عمل زیبایی و صدمه به چشم:بیشترین عوارض  در تزریق،  افتادن پلک ها،  بسته نشدن پلک ها، بسته شدن مجرای چشمی و ریزش دائم اشک می باشد.   زیبایی هایی که باعث می شود سالم بودن چشم صدمه ببییند   هر گونه عمل جراحی و غیر جراحی در ناحیه میانی و فوقانی صورت، دخالت بر روی … ادامه خواندن عمل زیبایی و صدمه به چشم