علت تورم پا

    علت تورم پا:عوامل بسیاری برای تورم پاها موجود می باشد . ولی دلیل اصلی امکان دارد بعضی بیماری هایی باشد که از آن مطلع نمی باشید.   ۷ علت تورم پا  به چه دلیل نباید کفش تنگ پوشید. وقتی که کفش های تنگ می پوشید ، رو به رو شدن با تاول ها تنها … ادامه خواندن علت تورم پا