فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره


 با خیانت شوهر چه کنم؟

برخی از اشخاص هنگامی که متوجه خیانت همسر خود می شوند.

واکنش‌های دارای دردی را از خود نشان می دهند.

برخورد مناسب با خیانت شوهر

به طور مثال  افسردگی شدیدی می گیرند.

و مشکلاتی در خواب آنها به وجود می‌آید.

با خیانت شوهر چه کنم؟

این مجموعه پیامد ها موجب می شود که:

  • فرد  هنگامیکه مشاهده می کند هر روز با مشکل مواجه می باشد .
  • و به احساس آشفتگی مبتلا می شود.
  • که این گونه واکنش ها برای او مشکل ساز خواهد شد.

واکنش برخی از اشخاص نسبت به کشف کردن ارتباط نامشروع به اندازه‌ی افراطی می باشد .

که دچار اختلال استرس می شود.

شک به خیانت شوهر

اشخاص امکان دارد در ارتباط با رابطه جنسی همسر خود با فرد دیگر کنجکاوی شوند.

و از لحاظ روحی و روانی بی‌حس و حال خواهند شد.

عوامل تاثیر گذار بر واکنش های افراطی در رابطه با کشف کردن رابطه نامشروع بسیار فراوان می باشد.

اشخاصی که دارای  سابقه روانی ضعیف می باشند .

و مخصوصاً اشخاصی که دارای اختلالات افسردگی و اضطراب می باشد.

واکنش های افراطی نسبت به کشف کردن خیانت همسر خود نشان خواهند داد.

با خیانت شوهر چه کنم؟1

امنیت پس از خیانت همسر

قدم بعدی برقرار کردن امنیت در رابطه می باشد.

احتیاج به برقرار کردن به ندرت اعتماد موجود می باشد.

قطع شدن تماس شخص  با روابط نامشروع الزامی می باشد.

این امر باید به صورت مستقیم صورت گیرد به صورتی که زوجین متوجه باشند.

که دیگر این روابط به اتمام رسیده است.

برای  دادن اطمینان به شخص که همسرش دیگر رابطه نامشروع  ندارد.

و همسرش هم باید این توافق را داشته باشد .

که فعالیت‌های معمولی روزمره خود را تحول ببخشد.

به طور مثال :

  • اگر رابطه ی نامشروع با شخصی در فضای کار صورت گرفت .
  • فرد امکان دارد مجبور شود به صورت جدی به  تحولات شغل خود بپردازد.
  • به صورتی که هیچ گونه تماس جدیدی  با همسر نامشروع خود نداشته باشد.
  • به توافق رسیدن درباره یک تعریف قابل پذیرش از رابطه.
  • که این تعریف به صورتی که شکی در آن نباشد الزامی می باشد.

منبع: com.مشاوره-خانواده


مقالات مرتبط:

خیانت کردن زن

 

 

خیانت زن به شوهر